Příklad na účtování MEZD
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Základy 2017 - Majetek a zdroje financování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvaha
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvahové a výsledkové účty
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 18
Základy 2017 - Základní účtování krátkodobého FM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování materiálu a zboží
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - DPH a její účtování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Základní účtování DHM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Základní účtování mezd
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování výrobků
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Základní účtování nákladů a výnosů
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Příklad na účtování DHM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Základy 2017 - Úvod, účetní doklady, účetní knihy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Základy 2017 - Účetní technika
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
FÚ 2017 - Zásoby
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
FÚ 2017 - Dlouhodobý majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
FÚ 2017 - Krátkodobý finanční majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
FÚ 2017 - Zúčtovací vztahy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 28
FÚ 2017 - Náklady, výnosy, časové rozlišení
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 32
FÚ 2017 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 Účetní uzávěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 - Účetní závěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Daňová evidence 2017

Sada otázek 

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
Specifika s.r.o. 2017

Sada testových otázek

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 40
DPH 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
Daň z příjmů fyzických osob 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 45
Daň z příjmů právnických osob 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
FUČ Dlouhodobý majetek účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
FUČ Zásoby účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
FUČ zkouškový test 2017 Zásoby
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 12
FUČ zkouškový test 2017 Dlouhodobý majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 12
Základy - Zásoby vlastní činnosti ÚČTOVÁNÍ
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Zúčtovací vztahy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Finanční účty - účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Zúčtovací vztahy - teorie 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Finanční účty - teorie 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Kapitálové účty pro 3 OA test
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 14


Pracuji, prosím čekejte