Finanční účetnictví I. - demo

Test obsahuje omezenou sadu otázek, slouží k seznámení s aplikací programu Testy.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 5
Finanční účetnictví II. - demo

Test obsahuje pouze omezenou sadu otázek, je určen k seznámení s aplikací programu Testy.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 5
Základy účetnictví - demo

Obsahuje zkušební, omezenou sada testových otázek. Slouží k seznámení s aplikací.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 7
Daně

 Sada otázek z předmětu Daně

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 102
Finanční účetnictví I.

Test obsahuje 25 otázek a je určen k procvičování znalostí studentů z předmětu Finanční účetnictví I.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 26
Finanční účetnictví II.

 Sada otázek z předmětu Finanční účetnictví II.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 121
Základy účetnictví

Sada otázek z předmětu Základy účetnictví.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 132
Základy účetnictví - upgrade 2011

Sada otázek z předmětu Základy účetnictví.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 150
Finanční účetnictví - upgrade 2011

Sada otázek z předmětu Finanční účetnictví I.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 125
Daně - upgrade 2011

 Sada otázek z předmětu Daně

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 80
Středoškolák roku - otázky
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
Základy účetnictví - upgrade 2014

Sada otázek z předmětu Základy účetnictví.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 150
Finanční účetnictví - upgrade 2014

Sada otázek z předmětu Finanční účetnictví I.

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 120
Daňová evidence - upgrade 2014

Sada otázek 

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Daně - upgrade 2014
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 80
Příklad na účtování MEZD
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Základy 2017 - Majetek a zdroje financování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvaha
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvahové a výsledkové účty
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 18
Základy 2017 - Základní účtování krátkodobého FM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování materiálu a zboží
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - DPH a její účtování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Základní účtování DHM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Základní účtování mezd
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování výrobků
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Základní účtování nákladů a výnosů
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Příklad na účtování DHM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Základy 2017 - Úvod, účetní doklady, účetní knihy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Základy 2017 - Účetní technika
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
FÚ 2017 - Zásoby
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
FÚ 2017 - Dlouhodobý majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
FÚ 2017 - Krátkodobý finanční majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
FÚ 2017 - Zúčtovací vztahy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 28
FÚ 2017 - Náklady, výnosy, časové rozlišení
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 32
FÚ 2017 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 Účetní uzávěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 - Účetní závěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Daňová evidence 2017

Sada otázek 

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
Specifika s.r.o. 2017

Sada testových otázek

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 40
DPH 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
Daň z příjmů fyzických osob 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 45
Daň z příjmů právnických osob 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25


Pracuji, prosím čekejte