01 Dlouhodobý majetek
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 14
čtvrtý ročník ověření znalostí

určeno pro 4.ročníky , zjistit úroveň znalostí

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 46
01 Vymezení a ocenění DM
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
Základy účtování 2.ročník
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 22
Příprava 1

účetní závěrka, výkazy

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 32
Příprava 2

oceňování

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 28
Příprava 3

rezervy, daň splatná a odložená, cash flow

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 24
Příprava 4

výsledek hospodaření, náklady, výnosy

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 32
Příprava 5

uzávěrkové operace

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 21
Příprava 7

účtová třída 1

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Příprava 8

třída 2

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 9
Příprava 9

pohledávky a závazky

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
Třída 2

běžné operace

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
Školní kolo účetních znalostí

prověření znalostí pro studenty 4.ročníku

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 37
Příprava 10

  Účtová třída 0

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 35
Třída O

komplexní prověření znalostí

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 30
Základy UCE za I.pololetí

základní účetní pojmy, rozvaha, náklady, výnosy

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 34
Příklad na účtování MEZD
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Základy 2017 - Majetek a zdroje financování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvaha
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvahové a výsledkové účty
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 18
Základy 2017 - Základní účtování krátkodobého FM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování materiálu a zboží
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - DPH a její účtování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Základní účtování DHM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Základní účtování mezd
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování výrobků
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Základní účtování nákladů a výnosů
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Příklad na účtování DHM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Základy 2017 - Úvod, účetní doklady, účetní knihy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Základy 2017 - Účetní technika
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
FÚ 2017 - Zásoby
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
FÚ 2017 - Dlouhodobý majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
FÚ 2017 - Krátkodobý finanční majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
FÚ 2017 - Zúčtovací vztahy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 28
FÚ 2017 - Náklady, výnosy, časové rozlišení
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 32
FÚ 2017 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 Účetní uzávěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 - Účetní závěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Daňová evidence 2017

Sada otázek 

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
Specifika s.r.o. 2017

Sada testových otázek

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 40
DPH 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
Daň z příjmů fyzických osob 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 45
Daň z příjmů právnických osob 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
FUČ Dlouhodobý majetek účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
FUČ Zásoby účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Zúčtovací vztahy - účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Finanční účty - účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Zúčtovací vztahy - teorie 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15


Pracuji, prosím čekejte